MINI Connected

Loader
V súčasnosti, žiaľ, nie je možné zobraziť Vaše vozidlo, podmienky používania MINI CarData ani pravidlá ochrany osobných údajov. Skúste to znova neskôr.
V súčasnosti, žiaľ, nie je možné zobraziť všeobecné obchodné podmienky a upozornenia k ochrane osobných údajov. Skúste to znova neskôr.
Žiadosť už nie je dostupná, a preto je nemožno zmeniť.
Došlo k chybe.
Skúste to znova neskôr.
Žiaľ, aktuálne Vám nemôžeme zobraziť podrobnosti tejto žiadosti o povolenie na poskytovanie služieb.
Žiaľ, v súčasnosti nie je z technických príčin možné požiadať o vytvorenie archívu údajov MINI CarData. Skúste to znovu neskôr.
Failed to retrieve the archive list. Systen is not available. Please try later.
Failed to retrieve the clearance list. Systen is not available. Please try later.
Podrobnosti o žiadosti nie sú dostupné!
Due to a backend error was not possible to update the settings. Please try later.
Failed to update the service info. Please try again later.
Failed to get the service info. Please try again later.
Failed to update answer due to technical issues. Please try later!
The question and the answer was successfuly saved to your profile.