Trieda efektivity.

Tu uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené na základe európskej smernice EC 715/2007, vo verzii platnej k termínu schválenia vozidla. Hodnoty sa vzťahujú na vozidlá so štandardnou výbavou vo verzii, vyrobenej pre trh v Nemecku. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rozličné rozmery diskov kolies a pneumatík a počas konfigurácie sa môže meniť.