Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli stanovené v súlade s procesom merania, definovaným EC smernicou 715/2007 vo verzii, platnej v čase typového schválenia. Údaje platia pre vozidlá so štandardnou výbavou, vyrobené pre trh v Nemecku, uvedené intervaly predstavujú rozdiely, spôsobené použitím rozličných rozmerov pneumatík aj doplnkovou výbavou vo vozidle a počas procesu konfigurácie sa môžu meniť. 

 

Hodnoty stanovené podľa novej legislatívy WLTP boli spätne prispôsobené tak, aby boli porovnateľné s hodnotami podľa NEDC. [Pre tieto vozidlá môžu platiť iné než tu uvedené hodnoty, pre stanovenie daní alebo iných platieb, súvisiacich (aj) s emisiami CO2.].