** Video alebo obrázok môže obsahovať konfiguráciu alebo výbavu, ktorá už v danej špecifickej podobe nie je k dispozícii, prípadne už celkovo nie je v ponuke z dôvodu priebežnej modelovej modernizácie vozidiel MINI a príbuzných produktov.