* Údaje o spotrebe a emisií neboli v čase zverejnenia dostupné.

Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a elektrického prúdu, sa vypočítajú v súlade s metódou merania predpísanou v Európskom nariadení (ES) č. 715/2007 v znení platnom v čase schválenia. Údaje v rámci svojich rozsahov odlišujú zvolené veľkosti kolies a pneumatík. Pri týchto modeloch sa pri výpočte daní a iných poplatkoch súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (tiež) zameriavajú na emisie CO2, uplatňujú odlišné hodnoty ako tie, ktoré sú tu uvedené. Obrázky zobrazujú špeciálnu výbavu. Hodnoty sú už založené na novom testovacom cykle WLTP a boli pre účely porovnania prevedené späť na hodnoty ekvivalentné NEDC. Ďalšie informácie o testovacích postupoch WLTP a NEDC nájdete na: http://www.bmw.de/wltp.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa oficiálnej spotreby paliva a oficiálnych špecifických emisií CO2 nových osobných automobilov nájdete v dokumente „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, ktorý je k dispozícii na všetkých predajných miestach, u spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern a na adrese https://www.dat.de/co2/.

 

V prípade údajov o cenách sa jedná o nezáväzné odporúčania, vrátane 19% DPH a bez prevozných nákladov. Zmeny a omyly sú vyhradené. Rozsahy a možnosti kombinácií sa môžu líšiť. Záväzné informácie vám rád poskytne váš MINI partner.