Reprezentatívny príklad financovania modelu Mini Countryman One: pri financovanej hodnote 13 830€ na 48 mesiacov budú mesačné splátky finančného leasingu 1.-47. vo výške 198,48€ spolu so zákonným a havarijným poistením a 48. splátka vo výške 7 657,59€ s úrokovou sazdbou 1,64%. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0€, predajná cena je 1,20€, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60€ a RPMN = 6,8 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte bude 17 047,35€. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.