** Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa vypočítajú v súlade s metódou merania predpísanou v Európskom nariadení (ES) č. 715/2007 v znení platnom v čase schválenia. 

Uvedené rozsahy zohľadňujú rozdiely vo vybratých veľkostiach kolies a pneumatík. Hodnoty sú už založené na novom testovacom cykle WLTP a boli pre účely porovnania prevedené späť na hodnoty ekvivalentné NEDC. 

Pri týchto modeloch sa pri výpočte daní a iných poplatkoch súvisiacich s vozidlami, ktoré sa (tiež) zameriavajú na emisie CO2, uplatňujú odlišné hodnoty ako tie, ktoré sú tu uvedené.
 

Ďalšie informácie týkajúce sa oficiálnej spotreby paliva a oficiálnych špecifických emisií CO2 nových osobných automobilov nájdete v dokumente „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ [Sprievodca spotrebou paliva, emisiami CO2 a spotrebou energie nových osobných automobilov], ktorý je k dispozícii bezplatne na všetkých predajných miestach od spoločnosti DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Nemecko a na adrese https://www.dat.de/co2/.