Reprezentatívny príklad financovania modelu Mini One 5dv: pri financovanej hodnote 12 180€ na 48 mesiacov budú mesačné splátky finančného leasingu 1.-47. vo výške 174,81€ spolu so zákonným a havarijným poistením a 48. splátka vo výške 6 744,30€ s úrokovou sazdbou 1,64%. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0€, predajná cena je 1,20€, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60€ a RPMN = 6,8 %. Celková čiastka, ktorú 48 splátkami zaplatíte bude 15 021,57€. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.