Nová brzdová kvapalina

Vykonávané úlohy:

  • • Výmena brzdovej kvapaliny (likvidácia starej kvapaliny v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia, doliatie novej kvapaliny).