Nová spojka

Vykonávané úlohy:

  • Demontáž výfukového systému.
  • Demontáž hnacieho hriadeľa.
  • Demontáž prevodovky.
  • Demontáž spojky.
  • Montáž novej spojky a vyčistenie.
  • Montáž novej prevodovky a vyčistenie.
  • Kontrola prevodového oleja a doliatie podľa potreby.*
  • Montáž hnacieho hriadeľa.
  • Montáž výfukového systému.

 

Poznámka:
Za ostrým ale zároveň hladkým radením rýchlostných stupňov je hydraulika v spojke MINI. Hydraulický systém eliminuje potrebu vykonávať údržbárske práce na spojke aspoň 120 000 km (v normálnych jazdných podmienkach). Komponenty hydraulického systému neobsahujú azbest ani olovo, preto sa môžu likvidovať ekologicky šetrným spôsobom. Rovnako ako každý diel MINI aj každá spojka podstupuje niekoľko prísnych testov ešte skôr, ako môže byť považovaná za hodnú namontovania do vozidla MINI.

 

* Za príplatok. Cena závisí od potrebného objemu.