Nové brzdové kotúče vpredu

Vykonávané úlohy:             

  • Demontáž predných kolies, brzdových kotúčov a brzdového obloženia.
  • Kontrola indikátora opotrebovania brzdového obloženia, brzdových hadíc a ďalších komponentov bŕzd.
  • Dôkladné vyčistenie predných bŕzd.
  • Funkčný test so špeciálnymi pomôckami pred montážou nových brzdových kotúčov.
  • Montáž nových brzdových kotúčov a brzdového obloženia, monitorovanie a skúška funkcie bŕzd.
  • Montáž predných kolies, kontrola funkcie bŕzd.