Nové brzdové kotúče vzadu

Vykonávané úlohy:

  • Demontáž zadných kolies, brzdových kotúčov a brzdového obloženia.
  • Kontrola indikátora opotrebovania brzdového obloženia, brzdových hadíc a ďalších komponentov bŕzd.
  • Dôkladné vyčistenie zadných bŕzd.
  • Funkčný test so špeciálnymi pomôckami pred montážou nových brzdových kotúčov.
  • Montáž nových brzdových kotúčov a brzdového obloženia, monitorovanie a skúška funkcie bŕzd.
  • Montáž zadných kolies, kontrola funkcie bŕzd.