Nové brzdové obloženie vzadu

Vykonávané úlohy:

  • Demontáž zadných kolies a brzdového obloženia.
  • Kontrola indikátora opotrebovania brzdového obloženia, brzdových hadíc a ďalších komponentov bŕzd.
  • Dôkladné vyčistenie zadných bŕzd.
  • Funkčný test so špeciálnymi pomôckami pred montážou nového brzdového obloženia.
  • Montáž nového brzdového obloženia, monitorovanie a skúška funkcie bŕzd.
  • Montáž zadných kolies, kontrola funkcie bŕzd.