Nové vodné čerpadlo

Vykonávané úlohy:

  • Vypustenie chladiacej kvapaliny z chladiča, nádržky na brzdovú kvapalinu a bloku motora.
  • Doliatie chladiacej kvapaliny, odvzdušnenie chladiaceho okruhu.
  • Kontrola koncentrácie nemrznúcej zmesi v chladiacej kvapaline.
  • Montáž vodného čerpadla.
  • Kontrola netesnosti a poškodenia zrakom.

Poznámka:
Každý motor MINI má svoje vlastné jedinečné vlastnosti. Rovnako má každý motor MINI aj svoje vlastné špeciálne vodné čerpadlo. Tieto čerpadlá sú skonštruované s maximálnou presnosťou a môžu sa používať aj v extrémnych teplotách (približne od -25 °C až do +150 °C). V súlade s vysokými štandardmi značky MINI sú sedlá čerpadiel utesnené tesniacim materiálom a nie len pritlačené. Tieto štandardy predpisujú aj 100-hodinový test odolnosti na stanovenie kvality prečerpávania. Na čo je to všetko dobré? Vodné čerpadlo MINI zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby ostatné agregáty vozidla fungovali správne – čo sa ďalej premieta do celkového dobrého stavu vášho MINI.