Integrované monitorovacie funkcie. Nechajte sa viesť svojim MINI.

MINI Onboard Monitoring. MINI 5 Door Hatchback.

VÁŠ OSOBNÝ ANJEL STRÁŽNY.

Vďaka integrovanému systému monitorovania údržby vaše MINI okamžite zistí, že nastal čas na návštevu servisu. Condition Based Service (CBS, servis založený na aktuálnom stave) priebežne monitoruje stav vášho MINI a upozorní vás na potrebu navštíviť servis, keď to je naozaj nevyhnutné. Upozorní vás aj v situáciách, keď sa blíži čas na bežnú obhliadku alebo STK. Výsledok: Vaše MINI si vyžiada servis len vtedy, keď to je skutočne nevyhnutné.

dam Image

AKO TO FUNGUJE.

To, ako často vaše MINI potrebuje navštíviť servis, závisí od stavu vozidla a štýlu jazdy. Zabudované senzory monitorujú dôležité komponenty, ako sú brzdové obloženie, hladina motorového oleja a hladina brzdovej kvapaliny. Všetky informácie sú uložené vo vašom kľúči od MINI, takže predajca dokáže okamžite zistiť, ktoré servisné úkony je potrebné vykonať .

MINI Connected.

Automobilová informačno-zábavná revolúcia sa začína práve tu: doprajte si dokonalé spojenie s okolitým svetom z interiéru vášho MINI s našou inovatívnou technológiou MINI Connected.

Monitorovanie najdôležitejších komponentov.

Motorový olej

Displej vás informuje o tom, koľko času ostáva do najbližšej výmeny oleja, alebo ako ďaleko ešte môžete zájsť. V závislosti od štýlu jazdy sa prvá výmena oleja vykonáva obyčajne po najazdení 20 000 km, a potom každých 30 000 km. Služba MINI Service Engine Oil je však viac než len výmena motorového oleja. Postaráme sa o to, aby použitý olej bol recyklovaný ekologickým spôsobom a používame len nové vysokokvalitné motorové oleje, ktoré sú špeciálne namiešané a prispôsobené pre motor vášho MINI. Samozrejme, pri výmene oleja vymeníme aj mikrofilter v klimatizácii – aby ste mohli znova dýchať svieži a čistý vzduch.

 

Brzdové obloženie.

MINI CBS vyhodnocuje údaje zo senzorov na brzdovom obložení predných a zadných kolies. Systém vás potom v dostatočnom časovom predstihu informuje, keď je potrebné brzdové obloženie vymeniť.

 

Kontrola vozidla.

Integrovaný systém monitorovania údržby MINI vás upozorní, keď nastane čas na kompletnú obhliadku vrátane otestovania bŕzd, riadenia, prevodovky a všetkých ďalších potrebných kontrol. Namiesto toho, aby ste servis navštevovali v pevne stanovených intervaloch, vaše vozidlo vypočíta, kedy je potrebné navštíviť servis s prihliadnutím na skutočnosť, ako často svoje MINI používate a akým spôsobom s ním jazdíte. Takže do servisu budete musieť zájsť len vtedy, keď to bude absolútne nevyhnutné.

 

Brzdová kvapalina.

Stačí stlačiť tlačidlo a vaše MINI vám povie, kedy je potrebné vymeniť brzdovú kvapalinu – zvyčajne raz za dva roky.