Vyberte si MINI, ktoré chcete konfigurovať
Žiadosť o zaslanie ponuky: Vyberte si MINI, ktoré chcete konfigurovať
MINI Electric
MINI Electric

Od 37 200 €

Prehľad typov karosérie