Všeobecné otázky.

 • VŠEOBECNÉ OTÁZKY
 • Finančný lízing alebo úver – v čom je základný rozdiel?

  Finančný lízing je najmä pre súkromné osoby a úver ma výhodu uplatnenia DPH pre podnikateľov.

 • Aké sú výhody financovania vozidla MINI prostredníctvom finančných služieb MINI?

  Ponuka kombinovaných a zvýhodnených finančných produktov priamo u predajcu MINI

 • Nebolo by lepšie si vziať úver od mojej banky a nákup MINI realizovať v hotovosti u partnera značky?

  Pri financovaní cez MINI Financial Services vybavíte všetku na jednom mieste - u predajcu značky MINI.

 • Čo závisí od mesačnej sadzby?

  Na výšky splátky vplýva cena vozidla, obdobie financovania a výška akontácie.

 • Nepredstavuje akontácia na lízing „stratené“ peniaze?

  Je to prvá splátka za vozidlo splatná vopred, klient potom spláca už iba zostatok z ceny vozidla.

 • Zmluva je zmluva: Mám ruky zviazané zmluvou? Alebo môžem zmluvu ukončiť predčasne ako klient služieb financovania alebo lízingu?

  Aj zmluvu o financovaní je možné predčasne ukončiť a splatiť automobil skôr za vopred dohodnutých podmienok.

 • SPRACOVANIE ZMLÚV
 • Ako sa uzatvára zmluva s predajcom o službách financovania alebo lízingu? Aké osobné doklady a predpoklady sú potrebné?

  Zmluvu o financovaní uzatvára klient s leasingovou spoločnosťou a predkladá občiansky preukaz, resp. doklady o firemnej registrácii. Ďalšie doklady potrebné ku schváleniu financovanie závisia od výšky poskytnutého úveru.

 • VAŠA ZMLUVA O FINANCOVANÍ
 • Kedy budú mesačné platby odchádzať z môjho účtu?

  Splatnosť je väčšinou ku 5.dňu v mesiaci a nastaviť si platby musí klient sám na svojom účte.

 • Moje bankové údaje sa zmenili. Ako vám mám oznámiť moje nové údaje?

  Náhlásiť akúkoľvek zmenu lízingovej spoločnosti.

 • Moje osobné údaje sa zmenili, ako a kde mám tieto zmeny zaznamenať?

  Náhlásiť akúkoľvek zmenu lízingovej spoločnosti.

 • VYPRŠANIE ZMLUVY
 • Čo sa stane po vypršaní mojej zmluvy o lízingu alebo financovaní?

  Mesiac pred koncom zmluvy dostanete informáciu o poslednej splátke, ktorej zaplatením prechádza predmet financovania do vášho vlasníctva.

 • POISTENIE A SERVIS
 • Aké ďalšie poistné produkty MINI môžem získať k mojej zmluve o lízingu alebo úvere?

  Poistenie GAP, poistenie schopnosti splácať