MINI pravidlá používania súborov cookies

dam Image

Čo je súbor cookies?

Súbor cookies je malý súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer všetky webové stránky používajú technológiu súborov cookies. Prevezme ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Keď opäť navštívite túto webovú stránku z rovnakého zariadenia, súbor cookies a informácie, ktoré sú v ňom uložené, sa buď odošlú späť na stránku, ktorá ho vytvorila (primárny súbor cookies), alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (súbor cookies tretej strany). To umožňuje, aby webová stránka zistila, že ste ju predtým v tomto prehliadači otvorili, a v niektorých prípadoch aj na prispôsobenie zobrazeného obsahu. Niektoré súbory cookies sú veľmi užitočné, pretože môžu zlepšiť používateľskú skúsenosť pri otváraní webovej stránky, ktorú ste už niekoľkokrát navštívili. Ak používate rovnaké používateľské zariadenie a rovnaký prehliadač ako predtým, súbory cookies si pamätajú, napríklad vaše predvoľby, spôsob používania lokality a prispôsobujú zobrazených ponúk, aby boli relevantnejšie pre vaše osobné záujmy a potreby. V závislosti od funkcie a účelu môžu byť súbory cookies rozdelené do štyroch kategórií*: Základné súbory cookies, výkonové súbory cookies, funkčné súbory cookies, súbory cookies pre marketingové účely.

Vaše nastavenia používania súborov cookies na tejto webovej stránke

Súbory cookies, ktoré na tejto webovej stránke nevyžadujú súhlas

Základné súbory cookies, známe aj ako „prísne nevyhnutné“ súbory cookies, ktoré zabezpečujú funkcie, bez ktorých nemôžete používať túto webovú stránku v súlade s určením. Tieto súbory cookies používa výlučne spoločnosť MINI a preto sa nazývajú tzv. „primárne súbory cookies“. Tieto sa ukladajú iba vo vašom používateľskom zariadení počas aktuálnej relácie prehliadača. Základné cookies, napríklad zabezpečujú, že keď otvoríte konfigurátor vozidla, zobrazí sa verzia, kde objem dát súvisiacich so šírkou pásma zodpovedá internetovému pripojeniu, ktoré používate. Pri prepínaní stránok, napríklad takéto súbory cookies tiež zabezpečujú funkčnosť zmeny z http na https a tým aj na dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos dát. V neposlednom rade súbory cookies ako je tento, taktiež ukladajú vaše rozhodnutie s ohľadom na používanie súborov cookies na našich webových stránkach. Váš súhlas nie je potrebný na používanie základných súborov cookies. Základné súbory cookies nie je možné zakázať pomocou funkcie tejto stránky. Vo všeobecnosti môžete vo vašom prehliadači kedykoľvek deaktivovať súbory cookies. Príklady súborov cookies, ktoré si nevyžadujú súhlas/zoznam súborov cookies, ktoré si nevyžadujú súhlas

 

NÁZOV

ÚČEL

DÁTUM EXPIRÁCIE

KATEGÓRIA

CC_CONSENTCOOKIE

TENTO SÚBOR COOKIE PATRÍ DO KATEGÓRIE PRÍSNE NEVYHNUTNÝCH SÚBOROV COOKIES A JE NASTAVENÝ NA UKLADANIE SÚHLASU POUŽÍVATEĽA S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIES. ZABEZPEČUJE, ŽE SA DIALÓG SÚHLASU ZOBRAZÍ V RÁMCI RELÁCIE PRE KAŽDÉHO POUŽÍVATEĽA LEN RAZ. PO ZOBRAZENÍ DIALÓGU SA HODNOTA TOHTO SÚBORU COOKIE ZMENÍ NA „TRUE“.

365 DNÍ

ZÁKLADNÉ COOKIES

cc_cookiesComponentDisplayed

TENTO SÚBOR COOKIE ZADÁVA ADOBE SITE CATALYST A URČUJE, ČI SÚ V PREHLIADAČI POVOLENÉ SÚBORY COOKIES. TENTO SÚBOR COOKIE JE ULOŽENÝ NA DOMÉNE WEBOVEJ STRÁNKY.

10 DNÍ

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_COMPARE_MODEL

POROVNÁVACÍ KÔŠ: ULOŽTE MODEL NA JEHO POROVNANIE S INÝM.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_MYMINI_MODELS

MYMINI VLASTNOSTI VOZIDLA

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_CONFIGURED_MODEL

KONFIGUROVANÉ VLASTNOSTI VOZIDLA.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_HMC_USER_SELECTED_FILTERS

HELPMECHOOSE - UKLADÁ TRHOVÉ ALEBO POUŽÍVATEĽOM DEFINOVANÉ HODNOTY FILTRA. OKREM TOHO SA DÁ MODEL ULOŽIŤ ZA ÚČELOM JEHO POROVNANIA

31 DNÍ

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_COMPARE_MODEL

HELPMECHOOSE - UKLADÁ TRHOVÉ ALEBO POUŽÍVATEĽOM DEFINOVANÉ HODNOTY FILTRA. OKREM TOHO SA DÁ MODEL ULOŽIŤ ZA ÚČELOM JEHO POROVNANIA

31 DNÍ

ZÁKLADNÉ COOKIES

CC_HMC_MARKET_FILTERS

HELPMECHOOSE - UKLADÁ TRHOVÉ ALEBO POUŽÍVATEĽOM DEFINOVANÉ HODNOTY FILTRA. OKREM TOHO SA DÁ MODEL ULOŽIŤ ZA ÚČELOM JEHO POROVNANIA

31 DNÍ

ZÁKLADNÉ COOKIES

JSESSIONID

TENTO PRÍSNE NEVYHNUTNÝ SÚBOR COOKIE POUŽÍVAJÚ STRÁNKY JAVASERVER NA ANONYMNÚ IDENTIFIKÁCIU POUŽÍVATEĽOV V RÁMCI RELÁCIE.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

ZÁKLADNÉ COOKIES

cc_ie_popup

TENTO SÚBOR COOKIE SA POUŽÍVA NA OZNAČENIE, ČI SA MÁ ZOBRAZIŤ VYSKAKOVACIE OKNO IE.

RELÁCIA

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES

History.store

TOTO JE SÚBOR COOKIE, KTORÝ JE POTREBNÝ NA MANIPULÁCIU S TLAČIDLOM SPÄŤ V RÁMCI PREHLIADAČA.

RELÁCIA

ZÁKLADNÉ SÚBORY COOKIES

SÚBORY COOKIES VYŽADUJúUCE SÚLAS NA TEJTO WEBSTRÁNKE

Súbory cookies vyžadujúce súhlas na tejto webovej stránke, založené buď na našom legitímnom záujme alebo na vašom danom súhlase. Súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli používať webovú stránku v súlade s vyššie uvedenou definíciou, plnia dôležité úlohy. Bez týchto súborov cookies vám už nebudú k dispozícii funkcie, ktoré vám umožnia pohodlne prezerať naše webové stránky, napríklad vopred vyplnené formuláre. Nastavenia, ktoré ste vykonali, nie je možné uložiť a preto je potrebné ich na každej stránke znova zadať. Okrem toho vám nemôžeme prispôsobiť individuálne ponuky. MINI má na týchto stránkach integrovaný obsah patriaci tretím stranám. Príkladom je integrácia videí zo služby YouTube. Títo poskytovatelia tretích strán môžu počas návštevy webovej stránky MINI teoreticky použiť súbory cookies, ktoré umožňujú získať informácie o tom, že ste si, napríklad otvorili webovú stránku MINI. Navštívte webové stránky poskytovateľov tretích strán, kde nájdete bližšie informácie o spôsobe využívania súborov cookies. Ak ste sa všeobecne rozhodli neudeliť svoj súhlas s používaním súborov cookies, ktoré si ho vyžadujú, zrušiť súhlas, ktorý bol daný, alebo deaktivovať súbory cookies na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme ich mohli vykonať pri vašej prvej návšteve stránky („výkonnostné súbory cookies“), budú vám poskytnuté iba také funkcie našej webovej stránky, ktoré môžeme zaručiť bez týchto súborov cookies. Oblasti našej webovej stránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť na integráciu obsahu tretích strán a teda na nastavenie súborov cookies tretích strán, v tomto prípade nie sú k dispozícii. O tom vás informuje príslušná výzva. Ak by ste však v takomto prípade chceli používať obsah webovej stránky, bude to možné len v prípade, ak súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré si vyžadujú súhlas. Aktivujte funkciu súhlasu, ktorá je k dispozícii na príslušnej pozícii na našich webových stránkach. Zoznam súborov cookies, ktoré si vyžadujú súhlas alebo sú založené na našom oprávnenom záujme a dajú sa kedykoľvek deaktivovať:

NÁZOV

ÚČEL

DÁTUM EXPIRÁCIE

KATEGÓRIA

CC_DIGITAL_EVENTATTRIBUTES

SÚBORY COOKIES ADOBE WEB ANALYTICS SLÚŽIA NA: SLEDOVANIE UDALOSTÍ MEDZI ZOBRAZENÍM STRÁNOK; SLEDOVANIE PROFILU MEDZI ZOBRAZENÍM STRÁNOK; TEST, ČI MÔŽEME NASTAVIŤ SÚBORY COOKIES; SLEDOVANIE UŽÍVATEĽSKEJ RELÁCIE

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

CC_DIGITAL_PROFILECOOKIE

SÚBORY COOKIES ADOBE WEB ANALYTICS SLÚŽIA NA: SLEDOVANIE UDALOSTÍ MEDZI ZOBRAZENÍM STRÁNOK; SLEDOVANIE PROFILU MEDZI ZOBRAZENÍM STRÁNOK; TEST, ČI MÔŽEME NASTAVIŤ SÚBORY COOKIES; SLEDOVANIE UŽÍVATEĽSKEJ RELÁCIE

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

CC_FAVORITE_MODEL

OBĽÚBENÝ MODEL - UKLADÁ OBĽÚBENÉ VOZIDLO

31 DNÍ

FUNKČNÉ COOKIES

ID, UUID, UUID230

COOKIES „ID“, „UUID“ a „UUID230“ POUŽÍVA BMW AG NA ZBER INFORMÁCIÍ, AK BOL ODOSLANÝ FORMULÁR (NAPR. POŽIADAVKA TESTOVACEJ JAZDY).

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

DLC

UKLADÁ PARAMETR DYNAMICKÉHO KONTEXTU

1 MESIAC

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

DOUBLECLICK BID MANAGER / GOOGLE

UKLADÁ SÚBORY COOKIE NA ÚČELY REMARKETINGU A SLEDOVANIA KONVERZIE

Opt-Out

OCHRANA SÚKROMIA

540 DNÍ

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

FACEBOOK

UKLADÁ SÚBORY COOKIE NA REMARKETING

Opt-Out

OCHRANA SÚKROMIA

180 DNÍ

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

GOOGLE ADWORDS

UKLADÁ SÚBORY COOKIE NA REMARKETING

Opt-Out

OCHRANA SÚKROMIA

540 DNÍ

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

FACEBOOK PIXEL

UKLADÁ SÚBORY COOKIE NA REMARKETING

Opt-Out

OCHRANA SÚKROMIA

180 DNÍ

COOKIES NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

bw

TENTO SÚBOR COOKIE POSKYTUJE MULTIMEDIÁLNY OBSAH PODĽA TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK POUŽÍVATEĽA.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

AMCV_###@AdobeOrg

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE ADOBE EXPERIENCE CLOUD NA UKLADANIE ID NÁVŠTEVNÍKA, KTORÉ SA POUŽÍVA V EXPERIENCE CLOUD SOLUTIONS. SLUŽBA ID NÁVŠTEVNÍKA POUŽÍVA JAVASCRIPT NA UKLADANIE JEDINEČNÉHO ID NÁVŠTEVNÍKA V SÚBORE COOKIE AMCV _ ### @ ADOBEORG, KDE ### PREDSTAVUJE NÁHODNÝ REŤAZEC ZNAKOV. TENTO SÚBOR COOKIE JE ULOŽENÝ NA DOMÉNE WEBOVEJ STRÁNKY.

2 ROKY

VÝKONOVÉ COOKIES

demdex

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR KAŽDÉHO POUŽÍVATEĽA AKO SÚČASŤ PROGRAMU ADOBE AUDIENCE MANAGER. PROGRAM ADOBE AUDIENCE MANAGER SA SPOLIEHA NA NIEKOĽKO SÚBOROV COOKIES, KTORÉ VYKONAJÚ RÔZNE FUNKCIE, NAPR. PRIRADENIE IDS, NAHRÁVANIE ÚDAJOVÝCH HOVOROV, SLEDOVANIE CHÝB A TESTOVANIE, ČI MÔŽU BYŤ NASTAVENÉ SÚBORY COOKIES. SÚBOR COOKIE DEMDEX POMÁHA PROGRAMU AUDIENCE MANGER VYKONÁVAŤ FUNKCIE, AKO JE IDENTIFIKÁCIA NÁVŠTEVNÍKOV, SYNCHRONIZÁCIA ID, SEGMENTÁCIA, MODELOVANIE A REPORTING.

6 MESIACOV

VÝKONOVÉ COOKIES

demdex

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR KAŽDÉHO POUŽÍVATEĽA AKO SÚČASŤ PROGRAMU ADOBE AUDIENCE MANAGER. PROGRAM ADOBE AUDIENCE MANAGER SA SPOLIEHA NA NIEKOĽKO SÚBOROV COOKIES, KTORÉ VYKONAJÚ RÔZNE FUNKCIE, NAPR. PRIRADENIE IDS, NAHRÁVANIE ÚDAJOVÝCH HOVOROV, SLEDOVANIE CHÝB A TESTOVANIE, ČI MÔŽU BYŤ NASTAVENÉ SÚBORY COOKIES. SÚBOR COOKIE DEMDEX POMÁHA PROGRAMU AUDIENCE MANGER VYKONÁVAŤ FUNKCIE, AKO JE IDENTIFIKÁCIA NÁVŠTEVNÍKOV, SYNCHRONIZÁCIA ID, SEGMENTÁCIA, MODELOVANIE A REPORTING.

6 MESIACOV

CIELENIE/REKLAMA

AMCVS_###@AdobeOrg

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE ADOBE EXPERIENCE CLOUD NA UKLADANIE ID NÁVŠTEVNÍKA, KTORÉ SA POUŽÍVA V EXPERIENCE CLOUD SOLUTIONS. SLUŽBA ID NÁVŠTEVNÍKA POUŽÍVA JAVASCRIPT NA UKLADANIE JEDINEČNÉHO ID NÁVŠTEVNÍKA V SÚBORE COOKIE AMCV _ ### @ ADOBEORG, KDE ### PREDSTAVUJE NÁHODNÝ REŤAZEC ZNAKOV. TENTO SÚBOR COOKIE JE ULOŽENÝ NA DOMÉNE WEBOVEJ STRÁNKY.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

cc_digital_testcookie

TENTO SÚBOR COOKIE PATRÍ DO KATEGÓRIE VÝKONNOSTNÝCH SÚBOROV COOKIES A JE NASTAVENÝ PROGRAMOM ADOBE WEB ANALYTICS. UKLADÁ VÝSLEDOK TESTU POVOLENIA SÚBORU COOKIE NA KONTROLU, ČI UŽÍVATEĽ VYDAL SÚHLAS S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIES.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

cc_gcdmCampaignInfo

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ INFORMÁCIE V PRÍPADE, ŽE NÁVŠTEVA AKTUÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKY JE ZALOŽENÁ NA REKLAMNÝCH AKTIVITÁCH INEJ WEBOVEJ STRÁNKY.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

cc_digital_sessioncookie TENTO SÚBOR COOKIE PROGRAMU ADOBE WEB ANALYTICS SLÚŽI NA VŠEOBECNÉ SKÚMANIE UDALOSTI A PROFILOV UŽÍVATEĽOV MEDZI NÁVŠTEVAMI STRÁNOK A UŽÍVATEĽSKÝMI SCHÔDZAMI NA KONTROLU, ČI JE MOŽNÉ POUŽIŤ SÚBORY COOKIES.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

cc_digital_usercookie

TENTO SÚBOR COOKIE PATRÍ DO KATEGÓRIE VÝKONNOSTNÝCH SÚBOROV COOKIE A SLÚŽI NA ZACHOVANIE RELÁCIE POUŽÍVATEĽA PROSTREDNÍCTVOM ANONYMNÉHO ID RELÁCIE ALEBO NÁVŠTEVNÍKA.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

s_fid

TENTO SÚBOR COOKIE JE SPOJENÝ S ANALYTICKOU SLUŽBOU POSKYTOVANOU BALÍKOM PRODUKTOV ADOBE SITE CATALYST. JE TO NOVÝ SÚBOR COOKIE, KTORÝ BOL ZAVEDENÝ V ROKU 2013 AKO „NÚDZOVÝ“ IDENTIFIKÁTOR NÁVŠTEVNÍKA, V KTOROM JE BLOKOVANÝ SÚBOR COOKIE S_VI, KTORÝ SA BEŽNE POUŽÍVA NA TENTO ÚČEL. OBSAHUJE NÁHODNE GENEROVANÉ, JEDINEČNÉ ID, JEDINEČNÉ ID NÁVŠTEVNÍKA S OZNAČENÍM ČASU/DÁTUMU.

2 ROKY

VÝKONOVÉ COOKIES

s_lv

TENTO SÚBOR COOKIE SÚVISÍ S ADOBE ANALYTICS A POSKYTUJE AKÉKOĽVEK ANONYMIZOVANÉ ÚDAJE O POUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY PRE ZBER POČTU NÁVŠTEV A ČASU POSLEDNEJ NÁVŠTEVY POUŽÍVATEĽA.

2 ROKY

VÝKONOVÉ COOKIES

s_lv_s

TENTO SÚBOR COOKIE SA POUŽÍVA NA ZACHYTENIE POČTU DNÍ, PRED KTORÝMI POUŽÍVATEĽ NAPOSLEDY NAVŠTÍVIL WEBOVÚ STRÁNKU.

2 ROKY

VÝKONOVÉ COOKIES

gpv_pn

TENTO SÚBOR COOKIE RELÁCIE UKLADÁ INFORMÁCIE O NÁZVE PREDCHÁDZAJÚCEJ NAVŠTÍVENEJ STRÁNKY.

 

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

s_cc

TENTO SÚBOR COOKIE ADOBE SITE CATALYST URČUJE, ČI SÚ V PREHLIADAČI POVOLENÉ SÚBORY COOKIES.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

cc_favourite_model

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ INFORMÁCIE O VYBRANOM OBĽÚBENOM MODELI VOZIDLA POUŽÍVATEĽA.

1 mESIAC

FUNKČNÉ COOKIES

cc_country_preferences

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ INFORMÁCIE O VÝBERE KRAJINY POUŽÍVATEĽA.

1 mESIAC

FUNKČNÉ COOKIES

s_sq

TENTO SÚBOR COOKIE SLUŽBY ADOBE SITE CATALYST UKLADÁ INFORMÁCIE O PREDCHÁDZAJÚCOM ODKAZE, NA KTORÝ BOLO NA STRÁNKE KLIKNUTÉ. TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE A ČÍTA KÓD JAVASCRIPT, KEĎ SÚ POVOLENÉ FUNKCIE CLICKMAP A ACTIVITYMAP. OBSAHUJE INFORMÁCIE O PREDCHÁDZAJÚCOM PREPOJENÍ, NA KTORÉ POUŽÍVATEĽ KLIKOL.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

mini-id

TENTO SÚBOR COOKIE RELÁCIE PATRÍ DO KATEGÓRIE VÝKONNOSTNÝCH SÚBOROV COOKIES A VYTVÁRA SÚBOR COOKIE URČENÝ NA SLEDOVANIE PRE WEBOVÚ ANALÝZU.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

__###

TOTO JE SÚBOR COOKIE RELÁCIE, KTORÝ NASTAVUJE SLUŽBA YOUTUBE. ZNAKY „###“ ZASTUPUJÚ ČÍSLO.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

yt-player-two-stage-token

TENTO SÚBOR COOKIE PATRÍ DO KATEGÓRIE FUNKČNÝCH SÚBOROV COOKIES A UKLADÁ PREFERENCIE PREHRÁVAČA VIDEA PRI POUŽITÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

NIKDY

FUNKČNÉ COOKIES

PREF

TENTO SÚBOR COOKIE, KTORÝ MÔŽE BYŤ NASTAVENÝ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE ALEBO SLUŽBOU DOUBLECLICK, MÔŽE BYŤ POUŽITÝ REKLAMNÝMI PARTNERMI NA VYTVORENIE PROFILU ZÁUJMOV, ABY SA ZOBRAZILI RELEVANTNÉ REKLAMY NA INÝCH STRÁNKACH. FUNGUJE TAK, ŽE JEDNOZNAČNE IDENTIFIKUJE VÁŠ PREHLIADAČ A ZARIADENIE.

2 ROKY

CIELENIE/REKLAMA

yt-remote-device-id

TENTO SÚBOR COOKIE JE NASTAVENÝ KÓDOM KANÁLA YOUTUBE NA ULOŽENIE UŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ.

NIKDY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-connected-devices

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

NIKDY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-session-app

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-session-name

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-fast-check-period

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-cast-installed

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

yt-remote-cast-available

TENTO HTML KĽÚČ UKLADANIA SA POUŽÍVA NA REGULÁCIU SPRÁVANIA INTEGROVANÉHO VIDEO PREHRÁVAČA YOUTUBE.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

yt.innertube::nextId

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

NIKDY

FUNKČNÉ COOKIES

yt.innertube::requests

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFERENCIE VIDEO PREHRÁVAČA POUŽÍVATEĽA PRI SLEDOVANÍ VLOŽENÝCH YOUTUBE VIDEÍ.

NIKDY

FUNKČNÉ COOKIES

VISITOR_INFO1_LIVE

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJE SLUŽBA YOUTUBE NA MERANIE VAŠEJ ŠÍRKY PÁSMA, ABY SA URČILO, ČI DOSTANETE NOVÉ ROZHRANIE PREHRÁVAČA ALEBO STARÉ.

6 mESIACOV

FUNKČNÉ COOKIES

GPS

TENTO SÚBOR COOKIE REGISTRUJE JEDINEČNÉ ID NA MOBILNÝCH ZARIADENIACH, ABY UMOŽNIL SLEDOVANIE NA ZÁKLADE GEOGRAFICKEJ POLOHY GPS.

30 MiNÚT

CIELENIE/REKLAMA

YSC

TENTO SÚBOR COOKIE JE NASTAVENÝ VIDEO SLUŽBOU YOUTUBE NA STRÁNKACH S VLOŽENÝM YOUTUBE VIDEOM.

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

test_storage

NEVYRIEŠENÉ

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

VÝKONOVÉ COOKIES

usbl.###.c.###

TENTO SÚBOR COOKIE NASTAVUJÚ DIALÓGY USABILLA. TIETO DIALÓGY SA POUŽÍVAJÚ NA ANKETY UŽÍVATEĽOV. TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ INFORMÁCIE O TOM, ČI SA UŽ UŽÍVATEĽOVI WEBOVEJ STRÁNKY ZOBRAZIL DIALÓG.

NIKDY

VÝKONOVÉ COOKIES

check

NEVYRIEŠENÉ

PO ODCHODE ZO STRÁNKY

FUNKČNÉ COOKIES

mbox

TENTO SÚBOR COOKIE JE NASTAVENÝ ANALYTICKÝM SOFTVÉROM ADOBE SITECATALYST A POUŽÍVA SA NA MERANIE VÝKONU OBSAHU STRÁNKY POMOCOU TESTOVANIA DELENÍM A/B. UKLADÁ ID RELÁCIE MBOX.

2 ROKY

VÝKONOVÉ COOKIES

minidtm_perf

TENTO SÚBOR COOKIE ZAZNAMENÁVA RÝCHLOSŤ NAHRATIA STRÁNKY (SUB-SIEŤ, SERVER, PREHLIADAČ) VRÁTANE URL PRE KONTROLU OPATRENÍ NA OPTIMALIZÁCIU VÝKONNOSTI.

30 MINÚT

VÝKONOVÉ COOKIES

pageViewCount

TENTO SÚBOR COOKIE POČÍTA CELKOVÝ POČET ZOBRAZENÍ STRÁNKY V RÁMCI RELÁCIÍ.

1 MESIAC

VÝKONOVÉ COOKIES

evo5_MINI

TENTO SÚBOR COOKIE UKLADÁ ZÁUJMY A SKÓRE PRE KAŽDÉHO NÁVŠTEVNÍKA.

6 MESIACOV

FUNKČNÉ COOKIES

cc_digital_individualization TÁTO POLOŽKA SA POUŽÍVA NA UCHOVÁVANIE NEUŽÍVATEĽSKEJ, NEDOSLEDOVATEĽNEJ KONFIGURÁCIE Z VIZUALIZÁTORA MINI ZA ÚČELOM INDIVIDUALIZÁCIE VIZUALIZÁCIE V RÁMCI STRÁNOK PRODUKTU. NIKDY FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
cc_digital_openarea TÁTO POLOŽKA SA POUŽÍVA NA UCHOVÁVANIE NEUŽÍVATEĽSKÝCH, NEDOSLEDOVATEĽNÝCH INFORMÁCIÍ, AKO NAPR. KONFIGURAČNÉ ID, VYBRANÝ OBCHODNÍK ALEBO VYBRANÝ FINANČNÝ PRODUKT PRE VSTUP DO PROCESU ONLINE PREDAJA ALEBO NA JEHO OBNOVENIE NESKÔR. NIKDY FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
cc_minicom_language TENTO SÚBOR COOKIE JE NASTAVENÝ NA ZAPAMÄTANIE VÝBERU JAZYKA POUŽÍVATEĽA NA ZLEPŠENIE CESTY PRE VRACAJÚCICH SA POUŽÍVATEĽOV. 1 ROK FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
cc_preferred_dealer TENTO FUNKČNÝ SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFEROVANÉHO PREDAJCU BMW VYBRANÉHO ANONYMNÝM POUŽÍVATEĽOM NA WEBOVEJ STRÁNKE, TAKŽE NÁSLEDNÉ ŽIADOSTI O SLUŽBY NEVYŽADUJÚ OPAKOVANÝ VÝBER POUŽÍVATEĽOM. 1 MESIAC FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
gcdm-preferredDealer TENTO FUNKČNÝ SÚBOR COOKIE UKLADÁ PREFEROVANÉHO PREDAJCU BMW VYBRANÉHO ANONYMNÝM POUŽÍVATEĽOM NA WEBOVEJ STRÁNKE, TAKŽE NÁSLEDNÉ ŽIADOSTI O SLUŽBY NEVYŽADUJÚ OPAKOVANÝ VÝBER POUŽÍVATEĽOM. NIKDY FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
jwplayer.mute TENTO SÚBOR COOKIE SA POUŽÍVA NA ÚKLADANIE STAVU VYPNUTIA ZVUKU ŠPECIFICKÉHO PREHRÁVAČA VIDEA. RELÁCIA FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
jwplayer.volume TENTO SÚBOR COOKIE SA POUŽÍVA NA ÚKLADANIE ÚROVNE HLASITOSTI ZVUKU ŠPECIFICKÉHO PREHRÁVAČA VIDEA. RELÁCIA FUNKČNÉ SÚBORY COOKIES
hits2leads-storage

THIS LOCAL STORAGE KEEPS TRACK OF ACTIVITIES WHICH ARE USED FOR BEHAVIOURAL ANALYSIS (REAL TIME IN BROWSER ONLY) AND PERSONALIZED OFFERS.

NEVER

FUNCTIONAL COOKIES

*Kategórie

V závislosti od funkcie a účelu môžu byť súbory cookies rozdelené do štyroch kategórií*: Základné súbory cookies, výkonové súbory cookies, funkčné súbory cookies, súbory cookies pre marketingové účely.

Základné súbory cookies

Základné súbory cookies sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a využívať jej funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné zaručiť všetky funkcie, napríklad činnosti vykonané počas návštevy stránky (napr. zadanie textu alebo konfigurácia vozidla) sa zachovajú počas prehliadania iných podstránok v rámci hlavnej stránky.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies umožňujú, aby webová stránka ukladala údaje, ktoré už boli poskytnuté (napr. voľba príslušenstva v konfigurácii vozidla) a ponúkla užívateľovi vylepšené, osobnejšie funkcie. Funkčné súbory cookies sa používajú, napríklad na povolenie požadovaných funkcií, ako napríklad prehrávanie videí. Tieto súbory cookies zbierajú anonymizované informácie; nedokážu sledovať váš pohyb po iných webových stránkach.

Výkonové súbory cookies

Výkonové súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sa webová stránka používa – napríklad, ktoré stránky návštevník otvára najčastejšie a či používateľ prijíma z niektorých stránok chybové správy. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať používateľa. Zozbierané informácie budú zoskupené a preto budú analyzované spôsobom, ktorý nemožno priradiť konkrétnej osobe. Tieto súbory cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu webovej stránky a jej používania.

Súbory cookies na marketingové účely

Súbory cookies na marketingové účely sa používajú na extrahovanie reklám, ktoré sú relevantné pre konkrétnych používateľov a prispôsobené ich záujmom. Používajú sa aj na obmedzenie frekvencie zobrazovania reklamy a na meranie efektivity reklamnej kampane. Zaznamenávajú, či ste webovú stránku navštívili alebo nie. Tieto informácie môžu byť zdieľané s tretími stranami, napr. zadávateľmi reklám. Súbory cookies na zlepšenie kontaktu a reklamy pre cieľovú skupinu sú často spojené s funkciami stránok tretích strán.

Používanie súborov cookies na www.MINI.sk

Ako väčšina webových stránok, ktoré navštívite, aj stránka www.MINI.sk používa súbory cookies na zlepšenie používania stránky pri prvej a pri opakovaných návštevách stránky. Vďaka tomu môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi stránkami, uložiť konfiguráciu vozidla a používať služby GoogleMaps. Súbory cookies sú umiestňované buď našou webovou stránkou (primárne súbory cookies) alebo inými webovými stránkami, ktorých obsah sa zobrazuje na našej webovej stránke (súbory cookies tretích strán). Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookies vtedy, keď ste prihlásení na ich stránkach a prezeráte si našu webovú stránku. Spoločnosť MINI AG nemá žiadny vplyv na nastavenia súborov cookies týchto webových stránok. Navštívte webové stránky poskytovateľov tretích strán, kde nájdete bližšie informácie o spôsobe využívania súborov cookies.

Správa a vymazanie súborov cookies

Horné tlačidlo vám umožňuje odmietnuť alebo prijať súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas. Súbory cookies môžete zablokovať a vymazať aj zmenou nastavení vášho prehliadača. Ak chcete vykonať správu súborov cookies, väčšina prehliadačov vám umožňuje prijať alebo odmietnuť všetky súbory cookies alebo akceptovať iba určité typy súborov cookies. Proces správy a vymazania súborov cookies nájdete vo funkcii pomocníka integrovanej v prehliadači. Ak chcete obmedziť používanie súborov cookies, nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookies: Sledovanie používateľa.

Naša webová stránka používa technológiu Adobe na získavanie informácií o tom, ako používatelia pracujú so stránkou a jej obsahom. Tieto výkonové súbory cookies sa nastavujú pri úvodnej návšteve webovej stránky a sú založené na našom legitímnom záujme, aby sme lepšie porozumeli používaniu webovej stránky našimi návštevníkmi na účely ďalších úprav. Tieto súbory cookies môžete kedykoľvek deaktivovať v dolnej časti webovej stránky alebo v nastavení prehliadača. V rámci aplikácie Adobe sú údaje zhromažďované prostredníctvom služby Adobe Analytics a Adobe Dynamic Tag Management a sú anonymizované, spracované a uložené v dátových centrách spoločnosti Adobe v Európe. Ak chcete vzniesť námietky proti úplnému získaniu údajov spoločnosťou Adobe, môžete tak urobiť pomocou vyššie uvedeného tlačidla alebo spustením procesu deaktivácie na webovej stránke spoločnosti Adobe a tak vyjadriť svoju námietku: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html Ak si želáte úplnú deaktivovať výkonové súbory cookies spoločnosti Adobe, môžete tak urobiť pomocou tlačidla uvedeného vyššie.
 

Ak vymažete všetky vaše súbory cookies, musíte znova spustiť proces deaktivácie a to najmä pre výkonové súbory cookies spoločnosti Adobe, pretože v tomto prípade nie je už zvolená funkcia deaktivácie ďalej zdokumentovaná. Platí to aj v prípade, ak navštívite túto webovú stránku z iných používateľských zariadení. Ak je nastavenie vašej bezpečnosti príliš prísne a súbory cookies sú blokované, nebudeme môcť splniť vašu požiadavku deaktivácie. V takom prípade budete príslušne informovaní a budete musieť zopakovať proces deaktivácie s menej prísnym nastavením ochrany bezpečnosti.

Použitie plug-inu sociálnej siete Facebook na www.MINI.sk

V rámci internetovej stránky BMW Vertriebs GmbH v doméne www.mini.sk sa používajú tzv. plug-iny sociálnej siete www.facebook.com. Prevádzkuje ich spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tieto plug-iny sú označené logom Facebook. Ak aktivujete neaktívny plug-in sociálnej siete Facebook na internetovej stránke spoločnosti BMW Vertriebs GmbH pod doménou www.mini.sk, váš prehliadač nastaví priame spojenie so servermi sociálnej siete Facebook. Obsah plug-inu sa prenesie prostredníctvom siete Facebook priamo do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do webovej stránky. Integrácia plug-inov znamená, že Facebook dostane informáciu, že ste otvorili príslušnú internetovú stránku BMW Vertriebs GmbH. Ak ste prihlásení v sieti Facebook, bude schopná priradiť vašu návštevu priamo k vášmu kontu v sieti Facebook. Hneď po interakcii s plug-inom, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“, sa príslušné informácie odošlú z vášho prehliadača priamo na sieť Facebook a tam sa uložia. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov zo strany sociálnej siete Facebook, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia v tejto súvislosti na ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v informáciách o ochrane údajov, ktoré poskytuje sociálna sieť Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby Facebook používal našu internetovú stránku na zhromažďovanie údajov o vás, nesmiete aktivovať neaktívny plug-in sociálnej siete Facebook pri návšteve internetovej stránky spoločnosti BMW Vertriebs GmbH v doméne www.mini.sk.