MINI TELESERVIS.

Viete, kedy je čas na ďalší servis, kontrolu alebo výmenu oleja? So službou Teleservis vaše MINI presne vie, kedy má prísť ďalšia kontrola. Ak je potrebné vykonať údržbu, alebo v prípade poruchy, poskytne táto služba vám a vášmu preferovanému servisnému partnerovi všetky relevantné informácie. Ešte skôr, ako vás kontaktuje váš servisný partner MINI a dohodne si stretnutie, bude už poznať stav vášho vozidla, takže môže objednať náhradné diely a je plne pripravený postarať sa o individuálne požiadavky vášho vozidla. To súčasne pomáha skrátiť čakacie doby.


Systém tiež včas rozpozná potrebu neplánovaného servisu, napríklad v prípade opotrebovaných brzdových doštičiek a odošle potrebné informácie, aby sa príslušné nedostatky mohli veľmi rýchlo odstrániť. Nemusíte sa o nič starať a vaše MINI zostane v dokonalom stave. Ak sa vyskytne nečakaná porucha, MINI asistenčná služba je tu na to, aby vás podporila a zabezpečila, aby ste boli čo najrýchlejšie opäť na ceste.

MINI - Teleservices - Kontrola MINI - Teleservices - Kontrola

VÝHODY V SKRATKE:

  • Väčšia bezpečnosť vďaka automatickému určovaniu servisných požiadaviek
  • Automaticky prenos informácií o servisných požiadavkách vám a vášmu servisnému partnerovi MINI
  • Proaktívne plánovanie servisných termínov servisným partnerom MINI
  • Kratšie servisné časy vďaka efektívnemu plánovaniu a spracovaniu
  • Rýchla podpora vďaka asistenčnej službe
MINI - Teleservices - Cooper SE
MINI - Teleservices - Ikona telefónu MINI - Teleservices - Ikona telefónu

MINI TELESERVIs VOLANIE.

Ak je potrebné vykonať údržbu, alebo v prípade poruchy, poskytne služba Teleservis volanie vám a vášmu preferovanému servisnému partnerovi všetky relevantné informácie. Ešte skôr, ako vás kontaktuje váš servisný partner MINI a dohodne si stretnutie, bude už poznať stav vášho vozidla, takže môže objednať náhradné diely a je plne pripravený postarať sa o individuálne požiadavky vášho vozidla. To tiež skracuje čas čakania počas servisného termínu.


Systém tiež identifikuje potrebu neplánovanej údržby v počiatočnom štádiu, napríklad opotrebované brzdy. Zdieľajú sa potrebné informácie, aby bolo možné všetky takéto nedostatky včas napraviť. Viac sa nemusíte o nič starať a vaše MINI zostane v dokonalom stave.


Aby vás mohol kontaktovať a pripraviť si stretnutie, váš pridelený servisný partner môže spustiť a vyvolať aktuálne údaje Teleservice hovoru vášho vozidla a odoslať správy, napr. pripomienku termínu, do vášho vozidla.

MINI - Teleservices - Ikona servisu MINI - Teleservices - Ikona servisu

SPRÁVA SERVISNÉHO PARTNERA.

Prostredníctvom správy servisného partnera môžete definovať preferovaného servisného partnera, ktorý prijíma Teleservis hovory z vášho vozidla. Aktuálne priradeného servisného partnera môžete kedykoľvek skontrolovať a zmeniť v ponuke vozidla alebo v aplikácii MINI. Aby sa zabezpečilo poskytnutie služieb Teleservis, MINI dokáže opraviť aj chýbajúce alebo zjavne nesprávne priradenia servisných partnerov.

MINI - Teleservices - MINI 3-dverové
MINI - Teleservices - Ikona vozidla MINI - Teleservices - Ikona vozidla

MINI ASISTENČNÁ SLUŽBA.

V prípade poruchy vám pomôžeme najlepším možným spôsobom: MINI asistenčnú službu môžete kontaktovať priamo z vozidla výberom MINI Assistance v ponuke MINI Connected. Všetky relevantné údaje o stave vozidla a vašej aktuálnej polohe sa okamžite prenesú do mobilného servisu a vytvorí sa hlasové spojenie. Špecialisti buď vyriešia drobné poruchy na diaľku, alebo prídu osobne.


Z vozidiel s najnovšou generáciou MINI Connected je možné vyžiadať potrebné údaje a po vašom potvrdení ich získať na diaľku. Agentovi telefonického centra asistenčnej služby tak môžu byť poskytnuté údaje o vozidle aj v prípade, že ste začali obyčajný telefonát. Prípadne môžete spustiť proces asistenčnej služby z vašej aplikácie MINI. Aj v tomto prípade asistenčná linka získa všetky potrebné informácie, aby vám mohla poskytnúť najlepšiu možnú podporu.

MINI - Teleservices - MINI centrum

VYHĽADAJTE NAJBLIŽŠIE MINI CENTRUM