Asistenčné služby pri poruche. Mobilné služby MINI: Váš dokonalý spolujazdec.

MINI Breakdown Assistance

Problémy? Dorazíme okamžite.

Za volantom MINI nikdy nie ste sami. V situáciách, keď sa vám na cestách náhodou predsa len niečo pokazí, môžete telefonicky požiadať o rýchle a profesionálne poradenstvo. Ak naši technici nedokážu opraviť vaše MINI na mieste, zariadime jeho odtiahnutie k preferovanému predajcovi MINI, kde rýchlo obnovíme jeho bývalú slávu.

Mobilné služby MINI: Váš dokonalý spolujazdec.

+421 (2) 60 20 20 80

Mali ste poruchu?

 • Vypnite motor. Zapnite výstražné svetlá D35 a postavte výstražný trojuholník.
 • Presvedčite sa, že vás je na ceste dobre vidieť.
 • Zavolajte na Mobilné služby MINI: +421 (2) 60 20 20 80
 • Vymeňte si kontaktné údaje so zúčastnenými tretími stranami.
 • Pokúste sa upokojiť. Ak ste v poriadku, postaráme sa o to, aby bolo v poriadku aj vaše MINI.
MINI Technicians. MINI Breakdown Hotline
MINI Phone Advice. MINI Technical Experts. MINI Service Centre. MINI Clubman
Bezplatne v cene, prakticky kdekoľvek na svete.
 • Telefonické poradenstvo od technických odborníkov MINI.
 • Nonstop cestná asistenčná služba MINI.
 • Vyslobodenie alebo odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisného strediska MINI.
 • Dostupné pre každého, kto šoféruje vaše MINI, aj keď to nie ste vy.
MINI Mobile Care.
MINI Mobile Care. Garancia pokračovania v ceste.

MINI Mobile Care je naše ďalšie bezplatné krytie pre vodičov vozidiel MINI v Európe. Ponúka celý rad služieb, ktoré vám umožnia pokračovať do cieľa aj pri poruche.

 • Uhradenie nákladov na taxi službu do výšky 80 €.
 • Preplatenie nákladov na ubytovanie v hoteli, ak sa nachádzate viac ako 50 km od domova (najviac štyri noci v maximálne 4-hviezdičkovom hoteli).
 • Poskytnutie náhradného vozidla, kým je vaše MINI v oprave.
Asistenčné služby MINI pri poruche

Navyše do výšky celkových nákladov 650 €.

Chceme, aby ste boli úplne mobilný – bez akéhokoľvek narušenia. Preto pokrývame aj tieto služby v celkovej výške 500,00 € na každú poruchu: 

 

POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO CESTA DOMOV VLAKOM ČI LIETADLOM.

V prípade potreby vám zaplatíme lístok na vlak alebo letenku do cieľa vašej cesty alebo domov – v rámci vyššie uvedených maximálnych nákladov. 

 

VYZDVIHNUTIE A DOVEZENIE VÁŠHO MINI, AK SA NACHÁDZATE VIAC AKO 100 KM OD DOMOVA***

 

Ak musíme vyzdvihnúť vaše vozidlo, pokryjeme vám aj náklady do výšky 650 €. Za predpokladu, že oprava vášho MINI potrvá dlhšie ako 3 pracovné dni od okamihu, kedy sa vaše MINI dostane do autoservisu a vzdialenosť medzi miestom trvalého bydliska a miestom, kde nastala porucha, je viac ako 100 km. Ak porucha nastane v zahraničí, spojíme vás s vybranými a kvalifikovanými spolupracujúcimi partnermi, ktorí vám do nasledujúcich 10 pracovných dní privezú vaše MINI domov (zbernou dopravou).

 • Additional information
 • Doplňujúce informácie

  Tu nájdete viac informácií o asistenčných službách MINI pri poruche a všeobecné podmienky pre bezplatné krytie pri dopravnej nehode a poruche.

  Ako postupovať pri poruche.

  Ako prvé pri poruche zavolajte na linku MINI pre poruchy. 

   

  +421 (2) 60 20 20 80

   

  Uveďte údaje o vozidle, presnú polohu, príčinu a následky poruchy (ak sú známe) a telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť. MINI sa potom postará o zvyšok.

   

  Úhrada nákladov.

  Uhradíme vám len tie náklady, ktoré boli vopred dohodnuté prostredníctvom Mobilných služieb MINI. 

  Vo väčšine prípadov uhrádzame náklady na službu MINI Mobile Care priamo my. Ak by vám však aj napriek tomu vznikli nejaké náklady, preplatíme vám ich v najkratšom možnom čase. Na tento účel potrebujeme originálne účtovné doklady alebo faktúry za predmetné služby (napríklad odtiahnutie vozidla) spolu s kópiou faktúry za opravu. 

   

  Nepreplácané náklady

  – Náklady, ktoré by vznikli aj za normálnych okolností, napríklad náklady na pohonné hmoty alebo mýto.

  – Dodatočné náklady na ubytovanie v hoteli, napríklad účty za jedlo a minibar.

  – Náklady alebo straty vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku poruchy, ako sú strata príjmov, storno poplatky, zmeškané stretnutia alebo podujatia (napríklad nevyužité vstupenky).

  – Náklady na opravy a náklady na náhradné diely a doliatie kvapalín.

   

  Cestovné ciele pokryté službou MINI Mobile Care.

  Regionálne pokrytie službou MINI Mobile Care: 

  Albánska, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbská republika, Španielsko (vrátane Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

  Definícia poruchy.

  Porucha je chyba na vašom vozidle, ktorá vám znemožňuje pokračovať v ceste. 

   

  Nárok na poskytnutie služieb MINI Mobile Care.

  Služby MINI Mobile Care môžu byť poskytnuté len v prípade, ak porucha nebola spôsobená vodičom alebo vplyvom vonkajších faktorov. Výnimka: V prípade defektu poskytneme služby v predmete a rozsahu, ktoré sú uvedené vyššie. 

   

  Služby MINI Mobile Care sa nevzťahujú na: 

  – Plánovaný servis, zvolávacie akcie alebo iné technické postupy.

  – Dopravné nehody, odcudzenie alebo vandalizmus a súvisiace škody.

  – Škody spôsobené úmyselným konaním alebo z nedbalosti.

  – Škody spôsobené počas motoristických podujatí alebo počas skúšobných jazdách na takých podujatiach, kde cieľom je dosiahnuť najvyššiu možnú rýchlosť.

  – Škody spôsobené namontovaním dielov, ktoré neboli schválené výrobcom, alebo úpravami vykonanými spôsobom, ktorý nebol schválený výrobcom.

  Platnosť služby MINI Mobile Care

  MINI Mobile Care sú dvojročné komplexné služby mobility pre nové vozidlá zaevidované v období od 1. januára 2011 alebo v súlade s platnými podmienkami záruky MINI Mobile Care.

   

  Keď vozidlo dosiahne tretí rok, je na vás, aby ste predĺžili alebo obnovili záruku mobility MINI Mobile Care – maximálne na päť rokov. Pri každej výmene motorového oleja v autorizovanom servise MINI sa záruka mobility MINI Mobile Care automaticky predlžuje na ďalších 24 mesiacov, maximálne však na päť rokov od dátumu prvého zaevidovania vozidla. Dátum najbližšej výmeny motorového oleja stanovuje váš palubný počítač v závislosti od individuálneho spôsobu vedenia vozidla (štýlu jazdy vodiča).

   

  Keď vozidlo dosiahne svoj šiesty rok od dátumu prvej registrácie, každá výmena motorového oleja vykonaná autorizovaným servisným centrom MINI vás oprávňuje na bezplatnú cestnú asistenčnú službu od Mobilných služieb MINI počas obdobia 24 mesiacov až do skončenia životnosti vozidla. 

   

  Každé vozidlo zaregistrované v období od 1. januára 2011 sa môže opäť zaregistrovať pre službu MINI Mobile Care po výmene motorového oleja. 

  Vykonanie iných údržbárskych a opravárskych prác* v neautorizovaných autoservisoch nemá vplyv na poskytovanie služieb v rámci záruky mobility MINI Mobile Care. Všetky služby MINI Mobile Care sú však vylúčené v prípade, ak strata mobility bola spôsobená skutočnosťou, že intervaly obhliadky a údržby, ako ich stanovuje výrobca, neboli dodržané, alebo že neautorizovaný autoservis nevykonal obhliadky, údržbárske práce a ďalšie opravy v súlade s pokynmi výrobcu. 

   

  * Vrátane dodatočného servisu oleja, podľa potreby.