MINI Connected – ikona konektivity MINI Connected – ikona konektivity

INŠTRUKTÁŽNE VIDEÁ.

 

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE (FAQ).

REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE.

Pre využitie MINI Connected je potrebné si vytvoriť účet/MINI ID buď v aplikácii MINI alebo na MINI Connected portáli. Ak už máte vytvorený účet/MINI ID v aplikácii MINI, môžete ho použiť aj na prihlásenie sa na portál MINI Connected. Ak zatiaľ nemáte žiadne prístupové údaje pre MINI Connected, prosím kliknite na odkaz "Registrácia" v prihlasovacej sekcii úvodnej stránky portálu MINI Connected. Zadajte všetky požadované informácie do registračného formulára a potvrďte ich. Následne dostanete potvrdzovací odkaz, odoslaný na vami uvedenú e-mailovú adresu. Kliknutím na tento odkaz aktivujete váš prístup a budete sa môcť prihlásiť na portál.

VIN je anglická skratka pre Vehicle Identification Number, čiže identifikačné číslo vozidla. Je to unikátny kód pre vaše vozidlo. Nájdete ho napríklad v dokladoch o registrácii vozidla, alebo vyrazené na stĺpiku dverí na strane vodiča, prípadne na čelnom skle. V niektorých krajinách môže byť na stĺpiku na strane spolujazdca. Je tiež uvedené na servisnej zmluve s vaším MINI partnerom a na poistnej zmluve. O vašom MINI prezradí špecifické informácie ako napríklad výkon (kW), typ prevodovky, farbu, dátum výroby a ďalšie dáta.

MINI CarData vám umožní získať prehľad základných telematických údajov, ktoré vaše vozidlo odosiela do BMW Group v rámci služieb MINI Connected a ktoré sa tam ukladajú. Ak chcete poznať aktuálne hodnoty týchto telematických dát, môžete si kedykoľvek vyžiadať MINI CarData archív. MINI CarData môžete využiť na poskytnutie prístupu tretích strák k vybraným telematickým dátam. Kliknutím myšou udelíte toto povolenie pre prístup tretích strán, ale ho aj môžete odmietnuť, prípadne zrušiť už predtým udelené povolenie prístupu. To znamená, že jedine vy sa rozhodnete, aká spoločnosť získa aké telematické dáta.

Viaceré elektronické komponenty vo vašom vozidle obsahujú pamäť, ktorá dočasne ukladá informácie o stave vozidla, vrátane potenciálnych chybových udalostí.

Tieto dáta majú technickú povahu a slúžia na identifikovanie chýb, ich odstránenie a na optimalizáciu funkcií vozidla.

Aby sme vám mohli poskytovať služby MINI Connected, niektoré z uložených dát sa z vozidla posielajú na server BMW Group vo forme telematických dát, cez SIM kartu, pevne inštalovanú vo vozidle.

BMW Group zhromažďuje, ukladá a využíva iba tie telematické dáta, ktoré boli na servery BMW Group prenesené v rámci rozsahu aktuálne platných právnych predpisov.

Telematické dáta sa spracovávajú a využívajú iba tam, kde je to potrebné na identifikáciu, tvorenie obsahu alebo úpravu zmluvného vzťahu (dáta inventára) a na využitie prípadne fakturáciu rozličných služieb (dáta o používaní).

Telematické dáta potrebné na adekvátnu fakturáciu služieb (fakturačné údaje) môžu byť uložené a využité v BMW Group po ukončení používania až do obdobia vysporiadania faktúry.

Určité dáta môžu byť uložené aj po dlhší čas, v anonymizovanej forme.

Svoje prihlasovacie meno a heslo môžete zmeniť v menu "Nastavenia" ("Moje údaje") na portáli MINI Connected.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O MINI CONNECTED.

MINI Connected je skupina "prepojených" produktov, dostupných v rozličných výbavách, systémoch a funkciách, využívajúcich mobilné a internetové technológie, pre konektivitu priamo vo vašom vozidle aj mimo neho.

Ak nevidíte MINI Connected prvky, za ktoré ste zaplatili, môže pomôcť aktualizácia služieb vo vašom vozidle. Najprv choďte do menu "MINI Connected" a stlačte tlačidlo "Option" rovno pod MINI ovládačom. Na obrazovke MINI sa objaví menu "Aktualizovať služby MINI". Zvoľte túto možnosť a čakajte, kým sa aktualizácia dokončí. Po tomto sa vám zaplatená výbava MINI Connected zobrazí.

APLIKÁCIA MINI.

Áno. Ak je vaše zariadenie vybavené systémom overenia cez otlačok prsta (napr. Touch ID na zariadeniach Apple), túto funkciu môžete využiť namiesto zadávania PIN kódu. Z dôvodu citlivých informácií, nachádzajúcich sa v aplikácii (napríklad termíny vašich stretnutí), je PIN kód alebo identifikácia otlačkom prsta dôležitým bezpečnostným opatrením na ochranu vašich údajov.

Keď nie ste pripojení k Wi-Fi, aplikácia bude spotrebovávať vaše dáta cez mobilnú telefónnu sieť, pri niektorých prvkoch. Obzvlášť pri používaní mapy v záložke "Ciele cesty" sa môžu mobilné dáta využiť na stiahnutie ďalších mapových vrstiev a informácií. Ak je to však možné, mapa sa uloží do vyrovnávacej pamäte, pre zníženie spotreby vašich mobilných dát.

RIEŠENIE VŠEOBECNÝCH PROBLÉMOV.

SIM karta je trvalo integrovaná vo vašom MINI ako súčasť jeho výbavy. Umožňuje vám využívať prvky MINI Connected ako napríklad Real-Time Traffic Information, Concierge Service alebo Remote Services, bez nutnosti použitia ďalšieho zariadenia. Predovšetkým to však znamená, že vám vaše MINI dokáže pomôcť v zložitých situáciách. MINI Teleservices je súčasťou ponuky služieb MINI ConnectedDrive Services, spolu s funkciou núdzového volania MINI Emergency Call, ako predpoklad využitia mnohých ďalších prvkov MINI Connected.

Ak ste si pre svoje MINI objednali MINI Connected službu "USB mapová aktualizácia", budete musieť ísť na MINI Connected portál a na ňom využiť "Download Manager" pre jej stiahnutie. Keď spustíte program a zvolíte svoje vozidlo, následne uvidíte novú verziu mapového materiálu, ak je dostupná na stiahnutie. Žiadne ďalšie upozornenia na dostupný nový mapový materiál dostávať nebudete. 

Siri, osobný hlasový asistent pre váš iPhone a iPad, sa teraz dá ovládať aj cez vaše MINI. Siri odpovedá na vaše otázky ako zvyčajne a vy sa vďaka tomu môžete sústrediť plne na cestu a na premávku.

Hlasové ovládanie pre aktiváciu Siri spustíte pridržaním tlačidla hlasového ovládania na volante. Siri vám umožní telefonovať, voliť skladby v audiosystéme, nechať si prečítať textové správy, získať prístup k položkám diára, spolu s pripomienkami a ďalšími užitočnými funkciami. A aby ste ozaj nestratili koncentráciu na cestu pred vami, displej vášho iOS zariadenia pri tom ostane vypnutý, počas celej jazdy.

Existuje viacero metód na opravu USB pripojenia vášho telefónu k vášmu MINI:

 • Uistite sa, že je USB kábel plne pripojený tak k telefónu ako aj k vozidlu
 • Skontrolujte, že nemáte spojenie cez Bluetooth; Ak áno, tak zrušte Bluetooth spárovanie na strane vozidla aj na strane telefónu
 • Ak sa stále neviete pripojiť, úplne zatvorte aplikáciu MINI Connected a znovu ju otvorte
 • Ak sa ani potom nedokážete pripojiť, odpojte USB kábel z telefónu, telefón vypnite, znovu ho zapnite a potom opäť pripojte USB kábel
 • Ak problém s pripojením pretrváva, zavolajte svoj miestny zákaznícky servis MINI pre ďalšiu pomoc

Ak bolo vaše MINI vyrobené v marci 2018 alebo neskôr a má niektorý z vyšších stupňov výbavy MINI Connected*, môžete sa s vozidlom spojiť aj cez Bluetooth. Ak máte problémy pri tomto type prepojenia, skúste nasledovný postup:

 • Na obrazovke vo vozidle choďte v navigácii na MINI Connected > Spravovať mobilné zariadenia, zvoľte názov vášho zariadenia a pripojte ho
 • Ak sa stále nedokážete pripojiť, zrušte Bluetooth párovanie tak na strane vozidla, ako aj na strane telefónu; na obrazovke vozidla zvoľte názov zariadenia a odstráňte toto zariadenie; na telefóne choďte na stránku nastavení Bluetooth, zvoľte názov vášho vozidla (zvyčajne je označené slovom "MINI" a za ním nasledujúcou sériou číslic) a zvoľte možnosť "zrušiť párovanie" alebo "zabudnúť"
 • Obnovte Bluetooth párovanie medzi vaším vozidlom a vaším telefónom
 • Ak sa stále neviete pripojiť, úplne zatvorte a následne opäť otvorte aplikáciu MINI Connected
 • Ak ani to nepomôže, vypnite a opätovne zapnite svoje telefón a ešte raz obnovte Bluetooth párovanie
 • Ak problém s pripojením pretrváva, pokúste sa telefón pripojiť cez USB alebo sa obráťte na váš miestny MINI zákaznícky servis pre ďalšiu pomoc

*Informácie o presnom rozsahu výbavy a jej funkčnosti pre Slovensko vám poskytne váš miestny predajca MINI.

SME PRIPRAVENÍ POMÔCŤ.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom MINI Connected, prosím napíšte nám na adresu zakaznicky.servis.sk@bmw.com alebo nám zavolajte na číslo +421 2 60202080.

MINI Connected – centrum pomoci MINI Connected – centrum pomoci

OBJAVTE VIAC O MINI CONNECTED.

MINI Connected – MINI a ikona konektivity smartfónu MINI Connected – MINI a ikona konektivity smartfónu

ZAŽITE PLYNULÚ KONEKTIVITU.

ČO JE V TOM PRE VÁS?

MINI Connected je súborom inteligentných funkcií, aplikácií a služieb, vrátane aplikácie MINI. To všetko spája vás a vašich pasažierov s vaším MINI, čím vás bezpečne a plynulo prepojí so svetom okolo vás. Pomôže vám zvýšiť komfort každodenného života. A zvýši bezpečný, ale aj zábavný charakter jazdy.

MINI Connected – MINI kokpit – rozoznávanie hlasu MINI Connected – MINI kokpit – rozoznávanie hlasu
mini connected - navigácia - dopravné informácie mini connected - navigácia - dopravné informácie
MINI Connected – Aplikácia MINI - ikona MINI Connected – Aplikácia MINI - ikona

VÁŠ MOBILNÝ ASISTENT VO VAŠEJ RUKE.

APLIKÁCIA MINI CONNECTED.

Zblížte sa s vaším MINI viac než kedykoľvek predtým, s aplikáciou MINI. Získajte prístup do sveta prepojenia a komfortu, kedykoľvek a kdekoľvek, pomocou vášho smartfónu.

MINI Connected – pomoc – faq MINI Connected – pomoc – faq
POMOC A PODPORA.

NÁJDITE ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY.

VAŠE ĎALŠIE KROKY.